Jesmig Brønddæksler

Jesmig riste med vandgennemtrængende Jesmig stenmix.

Jesmig riste kan anvendes foran indgangs- og terrassedøre hvor skal være niveaufri adgang.

Vores standart rist har dimensionen  LBH 1000 x 200 x20 mm og kan bruges i stedet for de tradisionelle riste.
Blade, cigeratter og andet snavs kan således ikke smides ned i gennem risten. Dette gavner og formindsker den arbejdsbyrde der skal til for at vedligeholde anlægget.  

Ofte hæves det udendørs terræn til samme niveau som inde i bygningen, men det er en alvorlig fejl, som kan øge risikoen for skimmelsvamp og råd, da overfladevand kan trænge ind i soklen og trænge videre ind i ydervægge og gulv.

Jesmig Riste 1000x200x20mm
En rist med Jesmig stenmix lægges på den etablerede sokkelaffugters bund, hvilket der er flere grunde til:
? Sikre fortsat mulighed for adgang ved indgange
? Undgå at den underliggende luftrum fyldes med blade og løv
? Sikre at soklen affugtesJesmig planriste er med til at beskyttes facade beklædninger.

Stenmix:
Jesmig Riste kan købes med og uden en permeabel stenmix belægning, der er fremstillet af små skærver som er sammenlimet til en fast og solid masse, der er vandgennemtrængende. De et testet på DTI og det virker.
 

Vedligeholdelse

Risten skal spules fra bundsiden gennem ristehullerne hver 6 mdr. således af sand og urenheder spules ud af ristens stenmix.


 
Foruden afløbsriste brønddæksler producerer Jesmig også brønddæksler til afledning af regnvand. Belægningen kan naturligvis også integreres i Jesmig Afløbsriste
Der produceres også specielt fremstillede dækselstørrelser på bestilling.
Jesmig Brønddæksler er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Inst. samt registreret under EU's Varemærker og Design No. 001641408-0001.