Jesmig Group ApS
Jesmig Sokkelaffugter riste med vandgennemtrængende Jesmig stenmix.

Bygningsreglement:
Indgangsdøre, terrasse- og altandøre skal have niveaufri adgang, ifølge bygningsreglementet.

Ofte hæves det udendørs terræn til samme niveau som inde i bygningen, men det er en alvorlig fejl, som kan øge risikoen for skimmelsvamp og råd, da overfladevand kan trænge ind i soklen og trænge videre ind i ydervægge og gulv.

Løsningen er:
Voldgravsløsningen - Langs bygningens facader og gavle graves ca. 30 cm dybe render, hvis bunde ligger under niveauet for terrændækkets betonplade. Det anbefales at lave dræn i bunden af disse.
Bunden dækkes af f.eks. sø-sten eller skærver, men kun ca. 50% således, at der minimum er 150 mm fri sokkel.
En rist med Jesmig stenmix lægges på voldgravsløsningen, hvilket der er flere grunde til:
▪ Sikre fortsat mulighed for adgang ved indgange
▪ Undgå at voldgraven fyldes med blade og løv
▪ Undgå at overfladevand trænger ind i facaden

Bredden af selve renden bør minimum være 100 mm. Det anbefales dog at lave renden bredere end 100 mm. Jesmig Sokkelaffugter er 200 mm, derved beskyttes facade beklædninger.

Stenmix:
Jesmig Sokkelaffugter kan købes med og uden en permeabel stenmix belægning, der er fremstillet af små skærver som er sammenlimet til en fast og solid masse, der er vandgennemtrængende. De et testet på DTI og det virker. 

Sokkellufter

 

 

Vedligeholdelse

Sokkelaffugter risten skal spules fra bundsiden gennem ristehullerne hver 6 mdr. således af sand og urenheder spules ud af ristens stenmix. 
Foruden afløbsriste brønddæksler producerer Jesmig også brønddæksler til afledning af regnvand. Belægningen kan naturligvis også integreres i Jesmig Afløbsriste
Der produceres også specielt fremstillede dækselstørrelser på bestilling.
Jesmig Brønddæksler er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Inst. samt registreret under EU's Varemærker og Design No. 001641408-0001.